ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi

Duyurular

Ölçüm Raporu

Egzoz gazı emisyon ölçüm rapor formatı yeniden düzenlenmiştir. Bakanlığımıza ulaşan başvurularda ölçüm raporunun şirket kaşesi ve ölçüm personeli imzası ile vatandaşa verilip verilmeyeceği hususunda bilgi talep edilmektedir. Ölçüm raporlarında şirket kaşesi veya ölçüm personeli imzası gerekli değildir. Ayrıca, vatandaşlarımız ölçüm raporlarına e-devlet üzerinden ulaşabilmektedirler.

İşlem Yapılmayan Oturumların Kapatılması

Bakanlığımız bilgi güvenliği politikaları kapsamında yeni yapılan güncelleme ile 20 dakika boyunca işlem yapılmayan oturumlar otomatik olarak kapatılmaktadır. Sürekli açık kalan oturumlar bilgi güvenliği açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yapılan optimizasyon çalışmaları ile sisteme tekrar giriş kısa sürede sağlanmaktadır.

E-posta Destek Hizmeti

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak Çağrı Merkezi Telefonlarına ilave olarak, egzozdestek@csb.gov.tr eposta adresinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Çağrı Merkezi (Destek Hattı)

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili taleplerinizin karşılanması amacıyla Çağrı Merkezi kurulmuştur. 0312 586 30 44, 0312 586 30 66, 0506 623 69 16 (mesai saat ve günleri dışında) numaralı telefonlardan sorularınızı iletebilirsiniz.

Araç Muayene İstasyonlarının Dikkatine

Araç muayene istasyonları, muayeneye gelen taşıt sahiplerinin egzoz emisyon geçerliliğinin bulunup bulunmadığını, Bakanlığımızca kendilerine tahsis edilen elektronik servis üzerinden sorgulamaları, egzoz ölçümü bulunan vatandaşlardan ayrıyeten ölçüm raporu istememeleri gerekmektedir.

Seyyar Araç Muayene İstasyonu TS 13231 Belgesi

Seyyar Araç Muayene İstasyonları için sistem tarafından zorunlu tutulan TS 13231 Belgesi için; seyyar istasyonun bağlı bulunduğu sabit istasyona ait TS 13231 Belgesi sisteme yüklenmelidir.

Eksik Belgelerle İlgili İl Müdürlüklerine ve İstasyonlara Önemli Duyuru

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde ölçüm istasyonu açmak isteyenlerden talep edilen belgeler belirtilmiştir. Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi TS 13231 Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İmza Sirküleri Ölçüm Personeli Belgeleri Cihazlara İlişkin Belgeler Bu çerçevede, sistem üzerinde yukarıda belirtilen belgelerden eksik yüklenmiş olanlar var ise 27/04/2018 mesai bitimine kadar gerekli kayıtların il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eksik belgesi bulunan istasyonlar belgeleri güncellenene kadar ölçüm yapamayacaktır.

İstasyonların Dikkatine !!! Usulsüz Ölçüm Yapmayın !!!

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıran her bir taşıta ait bilgiler ve görüntüler Bakanlığımız tarafından Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden takip edilmektedir. Bu kapsamda, takip sistemi üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde, bazı istasyonların Yönetmelik ve TS 13231 Standardında belirtilen aşağıda bahsedilen hususlara riayet etmediği tespit edilmiştir.

Katalitik Dönüştürücülü Taşıtların Ölçümlerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere; egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sınır değerler TS 13231 Standardı kapsamında belirlenmiştir. Taşıtın imalatında katalitik konvertör/katalizör fabrikasyon olarak bulunmakta ise, söz konusu taşıtlar sistem üzerinden katalitik dönüştürücü yokmuş gibi ölçüm yapılmaması gerekmektedir. Katalitik dönüştürücüsü sökülmüş veya çalışmayan taşıtlar ön muayane aşamasında belirtilmelidir. Aksi takdirde, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinnin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır. Ölçüm istasyonlarının bu hususa titizlikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Araç Sorgulama Ekranında Değişiklik

Egzoz gazı emisyon ölçümlerinin daha düzgün yürütülmesi maksadıyla ölçüm aşamasındaki Araç Sorgulama Ekranında iyileştirmeler yapılmıştır.

Yanlış Yapılan Ölçümlere İlişkin Duyuru

ÖLÇÜM İSTASYONLARININ DİKKATİNE Ölçüm esnasında, taşıta ait ruhsat bilgilerinin sisteme yanlış girilmesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek uygunsuzluklarla ilgili sorumluluk ölçümü gerçekleştiren istasyon yetkililerine aittir. Ölçümü yanlış gerçekleştirilen taşıtların ölçümleri doğru verilerle tekrar yapılmalıdır. Taşıtlara ait özellikle YAKIT CİNSİ, ARAÇ CİNSİ ve KULLANIM AMACI ve diğer bilgilerin doğru girilmesi önem arz etmektedir.

İade Edilen Pul ve Ruhsatların Ölçüm Kotası Olarak Tanımlanması Hakkında Duyuru

İstasyonlara ait iade edilen pul ve ruhsat tutarlarının ölçüm kotası olarak tanımlanması esnasında, para miktarının küsüratlı olarak girilmemesi ve bir alt tam sayıya yuvarlanarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Hakkında Önemli Duyuru

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik tüm maddeleri ile birlikte 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İstasyon Uygulaması v 1.5.4 hakkında

İstasyon uygulaması güncellenmiştir. Yeni sürümdeki değişiklikler, kurulum ve konfigürasyonu, çıkabilecek problemler ve çözümleri için linki tıklayınız.

Egzoz Gazı Emisyon Pulu ve Ruhsatı

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde, Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi üzerinden ölçüm yapılıp çıktı verilse dahi,   01.01.2018 tarihine kadar Egzoz Gazı Emisyonu yaptıran vatandaşlara egzoz gazı emisyon pulu verilmesine ve ruhsatlara ölçüm sürelerinin yazılarak firma kaşesi, ile kaşelenmesi  ve imzalanması devam edilmesi gerekmektedir.

Ölçüm Cihazı Belgeleri ve Ölçüm Personeli Değişiklik İşlemleri

Ölçüm Cihazı Belgeleri ve Ölçüm Personeli Değişiklik İşlemleri, il müdürlükleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Egzoz dosya formatında değişiklik yapıldı

Egzoz xml şema yapısında değişiklik yapıldı. Benzinli ve alternatif yakıtlı ve katalitik konvertöre sahip araçlar için artık alternatif yakıt için de Lambda değeri istenmektedir. Yeni alan adı lambdaALT olarak tanımlanmıştır. Ölçüm cihazı üreticilerinin bir an önce yazılımlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Kameralar ile ilgili olarak bilgilendirme

Mevzuat gereği istasyonlar Egzoz ölçümü esnasında plaka ve egzoz probunu gösterir şekilde görüntüleri almak durumundadır. Bu işlem için bilgisayarlara en az iki adet kamera bağlanmak durumundadır.

Ölçüm Cihazları Seri Numaraları Konusunda

Bazı ölçüm cihazları tek ünite olmasına rağmen içinde dizel ve benzin için iki ayrı ölçüm seri numarası olabilir. Uygulamanın aldığı xml dosyası içinde seri numarası olarak görünen numaranın sistemde kayıtlı olması gerekir.

Parola Politikası

Kullanıcılar kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerinin sadece kendileri tarafından kullanılması sorumluluğuna uymalıdırlar. Bu ilkenin ihlali durumda kullanıcı sorumlu olacaktır.

Mevcut İstasyonların Kayıt İşlemleri

Mevcut istasyonların kayıt işlemi yapılırken, işlemler menüsünden, "arşiv istasyon" seçilmelidir. Mevcut istasyonlar "yeni istasyon" olarak KAYDEDİLMEMELİDİR.

Veriler temizlendi. Gerçek kayıtları giriniz.

Sistemdeki test için girilmiş olan istasyon, cihaz, personel ve ölçüm verileri temizlendi.

Cihaz Üreticileri İçin Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü Uygulama Dokümanı Yayınlandı

Cihaz üreticileri için Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümünün uygulama aracılığı ile nasıl yapılacağı, veri formatı ve bu verinin nasıl aktarılacağına dair doküman yayınlandı.

Egzoz Emisyon Gazı Ölçüm Sonuçlarının Aktarılması İçin Taslak Format Belirlendi

Ölçüm sonuçlarının aktarılmasında kullanılmak üzere uygulama ile ölçüm cihazları arasında veri aktarımı için kullanılmak üzere XML şeması oluşturuldu.