8 Ekim 2018 Pazartesi
Bakanlığımız bilgi güvenliği politikaları kapsamında yeni yapılan güncelleme ile 20 dakika boyunca işlem yapılmayan oturumlar otomatik olarak kapatılmaktadır. Sürekli açık kalan oturumlar bilgi güvenliği açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yapılan optimizasyon çalışmaları ile sisteme tekrar giriş kısa sürede sağlanmaktadır.

Bakanlığımız bilgi güvenliği politikaları kapsamında yeni yapılan güncelleme ile 20 dakika boyunca işlem yapılmayan oturumlar otomatik olarak kapatılmaktadır. Sürekli açık kalan oturumlar bilgi güvenliği açısından büyük risk oluşturmaktadır. Yapılan optimizasyon çalışmaları ile sisteme tekrar giriş kısa sürede sağlanmaktadır.

Bilindiği üzere sistem, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan taşıt tescil verilerinin sorgulanması esasına dayanmaktadır. Bu veriler çok gizli bilgiler olup, sorgulanan her araç için sorgulayan istasyon bilgisi Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir. Ortaya çıkabilecek her türlü uygunsuzluk ilgili istasyonun sorumluluğundadır.

Yetkinin Başkasına Kullandırılması: Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında en az bir istasyon yetkilisi, egzoz gazı emisyon ölçümü için en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Ölçüm personelleri Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ölçüm personeli, egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür. İstasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak kendilerine verilen şifre, kullanıcı kodu ve benzeri bilgileri başkalarına kullandıramaz. Bu bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklı sonuçlardan idari ve cezai olarak doğrudan sorumludurlar. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak istasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin sistem üzerindeki yetkilerinin başkalarına kullandırılması, ölçüm yapılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin kişisel bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması, bilgilerin değiştirilmesi, gerçekçi olmayan bilgilerin kayıt edilmesi, bilgilerin silinmesi, durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ölçüm yetkisi sona erdirilen istasyonda görevli personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilemez.