10 Nisan 2018 Salı
Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıran her bir taşıta ait bilgiler ve görüntüler Bakanlığımız tarafından Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden takip edilmektedir. Bu kapsamda, takip sistemi üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde, bazı istasyonların Yönetmelik ve TS 13231 Standardında belirtilen aşağıda bahsedilen hususlara riayet etmediği tespit edilmiştir.

Katalitik Dönüştürücü: Taşıtın imalatında katalitik dönüştürücü vb. emisyon kontrol sistemi fabrikasyon olarak bulunmakta ise, söz konusu taşıtlar sistem üzerinden katalitik dönüştürücü yokmuş gibi ölçüm yapılmaması gerekmektedir. Katalitik dönüştürücüsü sökülmüş veya çalışmayan taşıtlar ön muayene aşamasında sistem üzerinden belirtilmelidir. Katalitik dönüştürücü hususunda herhangi bir model yılı kıstası yoktur. Taşıtın fabrikasyon durumu esastır. Bu hususa aykırı ölçüm gerçekleştiren istasyonlara Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır.

 

Çift Yakıt Kullanan Taşıtların Ölçümü: Benzin motorlu taşıtlar ikinci yakıt cinsi olarak LPG, CNG veya LNG kullanılıyorsa, egzoz gazı emisyon ölçümleri alternatif yakıt için tekrarlanmalıdır. Takip sistemi bu işleyişe göre düzenlenmiştir. Ölçümler esnasında çift yakıt kullanan taşıtlar için tek yakıta göre ölçüm gerçekleştirilmesi durumunda Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır.

 

Devir Bilgisi: Gelişmiş bir emisyon kontrol sistemi bulunan benzin motorlu taşıtlar için, rölantide (<2000 devir/dakika) ve yüksek rölantide (≥2000 devir/dakika) olmak üzere ölçüm yapılmaktadır. Takip sistemine, egzoz gazı kirletici parametrelere ilaveten devir bilgilerinin de elle müdahale olmadan uygun metotlarla (Devir sensörü, OBD kaydı vb.) ölçülerek gönderilmesi gerekmektedir. Devir bilgisinin elle girilmesi durumunda ölçümün yüksek rölantide mi rölantide mi yapıldığı belli olmayacaktır ve bu durum ölçüm sonucunun manipüle edilebileceği anlamına gelmektedir. Ölçümü etkileyecek hiçbir verinin elle girilmesi uygun değildir. Bu hususa aykırı ölçüm gerçekleştiren istasyonlara Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır.

 

Kameralar: Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde, ölçüm yapılan taşıta ait görüntülerin uygunluğu önemlidir. Takip sistemi üzerinden yapılan incelemelerde bazı istasyonların kamera açılarının uygun olmadığı, kamera çözünürlüklerinin ve görüntü kalitesinin iyi olmadığı tespit edilmiştir. Kameralar, ölçüm esnasında aracın egzoz sistemine takılan probu, plakayı, taşıtı ve ölçüm alanını net olarak gösterecek şekilde konumlandırılmalıdır.

 

Ön Muayene İşlemleri: İstasyonun ölçüm alanında, egzoz sisteminin gözle kontrolü için kanal, lift sistemi veya rampa imkânlarından en az biri bulunmalıdır. Ölçüm personeli TS 13231 standardında belirtilen ölçüm öncesinde kontrol edilmesi gereken hususları kontrol etmelidir. Ön muayene için kanal, lift veya rampa sistemi ölçüm alanı ile birlikte aynı görüntü içinde bulunmuyorsa, taşıta ait bir görüntü ön muayene aşamasında diğer görüntü ölçüm aşamasında alınmalıdır.

 

Dizel Taşıt Ölçümü: Dizel motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinde üç serbest ivme çevrimi sonucu ölçülen absorpsiyon katsayısının aritmetik ortalaması sınır değerleri geçmemelidir. Bir serbest çevrimde, gaz pedalına tam ve devamlı olarak basılarak motor kesme hızına kadar erişilmiş olması gerekmektedir. Gaza basılmadan gerçekleştirilen dizel ölçümleri uygun değildir.

 

Yetkinin Başkasına Kullandırılması: Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarında en az bir istasyon yetkilisi, egzoz gazı emisyon ölçümü için en az iki ölçüm personeli çalıştırılması zorunludur. Ölçüm personelleri Yönetmeliğin 12’nci maddesi kapsamında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Ölçüm personeli, egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür. İstasyon yetkilisi ve ölçüm personeli, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak kendilerine verilen şifre, kullanıcı kodu ve benzeri bilgileri başkalarına kullandıramaz. Bu bilgilerin kötüye kullanımından kaynaklı sonuçlardan idari ve cezai olarak doğrudan sorumludurlar. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile ilgili olarak istasyon yetkilisinin veya egzoz gazı emisyon ölçümünde görevlendirilen personelin sistem üzerindeki yetkilerinin başkalarına kullandırılması, ölçüm yapılan taşıtlara ve sahiplerine ilişkin kişisel bilgilerin başka amaçla kullanılması, ölçüm yapılan taşıtlar dışındaki taşıt ve kişisel bilgilerin sorgulanması, bilgilerin değiştirilmesi, gerçekçi olmayan bilgilerin kayıt edilmesi, bilgilerin silinmesi, durumlarından herhangi birinin tespiti halinde il müdürlüğünce istasyonun yetki belgesi bir daha yenilenmemek üzere iptal edilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ölçüm yetkisi sona erdirilen istasyonda görevli personel hiçbir şekilde başka bir istasyonda görevlendirilemez.