28 Aralık 2017 Perşembe
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik tüm maddeleri ile birlikte 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek amacıyla Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği 11/03/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik tüm maddeleri ile birlikte 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  • Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, taşıtların egzoz gazı emisyon ölçümleri Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek, taşıtlar için pul ve ruhsat düzenlenmeyecektir.

  • Yönetmeliğin 8’inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçümü neticesinde takip sistemi tarafından üretilen ölçüm raporu taşıt sahibine/sürücüsüne verilecektir. Ölçüm raporunun üzerinde veya arkasında, Bakanlığın belirlediği format haricinde yazı, resim, reklam vs. bulunmayacaktır.

  • Ölçüm istasyonları ile her yıl Ocak ayında yapılan Protokoller, Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılmayacaktır.

  • İstasyonlar, Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin on yedinci fıkrasında belirtilen fiziki şartları sağlamak zorundadır.

  • Ölçüm kotası işlemlerinin, 12/12/2017 tarihli ve 15190 sayılı yazımız çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir. 2017 yılı ücretleri üzerinden yüklenen ölçüm kotaları, 1 Ocak itibari ile 2018 yılı ücretlerine bağlı olarak takip sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

  • İstasyonların ellerinde bulunan işlem görmemiş pul ve ruhsatlar 31/01/2018 tarihine kadar il müdürlüklerince teslim alınacak ve takip sistemine gerekli yüklemeler yapılacaktır.

  • Yönetmeliğin 12’inci maddesi kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm personeli kriterleri ve çalışma esaslarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak; yeni yetki belgesi başvurusunda bulunan veya belge yenileme talebinde bulunan istasyonların ölçüm personelleri için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve e-Yaygın Sisteminde bulunan “Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı” eğitimine ait belge talep edilecektir.

  • Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm pulları ruhsat üzerinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerli olacaktır.

  • Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, ölçüm istasyonlarının, ölçüm cihazlarına egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde (ölçüm değerleri, devir bilgisi vb. verilerin elle girilmesi gibi) müdahalede bulunulmaması gerekmektedir.