25 Ocak 2018 Perşembe
Bilindiği üzere; egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sınır değerler TS 13231 Standardı kapsamında belirlenmiştir. Taşıtın imalatında katalitik konvertör/katalizör fabrikasyon olarak bulunmakta ise, söz konusu taşıtlar sistem üzerinden katalitik dönüştürücü yokmuş gibi ölçüm yapılmaması gerekmektedir. Katalitik dönüştürücüsü sökülmüş veya çalışmayan taşıtlar ön muayane aşamasında belirtilmelidir. Aksi takdirde, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinnin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır. Ölçüm istasyonlarının bu hususa titizlikle dikkat etmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere; egzoz gazı emisyon ölçüm usul ve esasları ile sınır değerler TS 13231 Standardı kapsamında belirlenmiştir.

Taşıtın imalatında katalitik konvertör/katalizör fabrikasyon olarak bulunmakta ise, söz konusu taşıtlar sistem üzerinden katalitik dönüştürücü yokmuş gibi ölçüm yapılmaması gerekmektedir.

Katalitik dönüştürücüsü sökülmüş veya çalışmayan taşıtlar ön muayane aşamasında belirtilmelidir. 

Aksi takdirde, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinnin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır.

Ölçüm istasyonlarının bu hususa titizlikle dikkat etmesi gerekmektedir.