Başlamadan Önce;

Çevre Görevlisi adayları ve Danışmanlık Firması kullanıcıları tarafından ilk olarak 12.Kasım.2010 tarihli 27757 nolu resmi gazetede yayınlanan “Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik” inceleyip, yeterlik almak için gereken şartlar ve değerlendirme koşulları hakkında bilgi alınmalıdır.

Ayrıca yeterlik almış olan kişiler tarafından sanayi tesisleri adına, Geçici Faaliyet ve İzin Lisans Belgeleri başvurularının yapılması ve değerlendirilmesiyle ilgili olan şartların yer aldığı yönetmelik olan 29.Nisan.2009 tarihli 27214 nolu resmi gazetede yayınlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” detaylarıyla incelenmelidir.

Sistem Gereksinimleri

Tavsiye edilen web tarayıcısı: Internet Explorer 11

Java: Son sürüm

Çevrimiçi Çevre İzinleri uygulamasında kullanıcı kaydında ve tüm belgelerin sisteme yüklenmesi aşamasında elektronik imza kullanılmaktadır. Elektronik imza olarak, E-imza ya da mobil imza kullanılabilir.

Java kurulumu:

İmzanın çalışabilmesi için bilgisayarda ayrıca Java yüklü olması gerekmektedir. Eğer yüklü değilse, http://www.java.com/en/download/ adresinden yüklenebilir.

Java’nın son sürümünün yüklenmesinin ardından, imza aşamasında problem yaşanmaması için aşağıdaki ayarın yapılması gerekmektedir:

Denetim Masası altındaki Java açılmalı ve Advanced sekmesi seçilmelidir. Security ->Mixed Code bölümü altındaki ayar Disable verification olarak değiştirilerek Ok tuşuna basılmalıdır.

Mobil İmza:
Sistem kullanımında mobil imza tercih ediyorsanız, mobil imza uyumlu SIM kart alabileceğiniz GSM operatörleri:

Turkcell

Avea

Sertifika ve aktivasyon ile ilgili problem yaşarsanız lütfen mobil imzayı aldığınız GSM operatörünün teknik destek birimine başvurunuz.

BELGE YÜKLEME
Belge Formatları

Öncelikle elektronik imza ile imzalanarak sisteme yüklenmesi gereken belgenin formatının, belgeyi inceleyen merci tarafından da açılabilecek bir program formatında olması gerekmektedir.

Kabul edilen dosya formatları: pdf, doc, xls, rtf, jpeg, jpg, png, gif.

Boyutlandırma

Yüklenecek belgenin boyutunun mümkün olduğunca küçültülmesi gerekmektedir. Teknik altyapının 10 MB’a kadar dosya yüklenmesine izin veriyor olmasına rağmen, network altyapısının birçok bölgede buna izin vermemesinden dolayı, dosyalar olabildiğince küçük boyutta gönderilmelidir.

Örneğin bir jpeg formatındaki resim dosyası gönderilmeden önce Paint programında açılmalı, okunurluğu bozulmayacak şekilde çözünürlüğü düşürülerek, boyutu küçültülmelidir. Paint programı içinde Ctrl+W’ye basılınca açılan pencerede, yeniden boyutlandırma kısmında 100 olarak görünen Yatay ve Dikey değerleri 50 olarak değiştirince, resim dosyasının çözünürlüğü yarı yarıya düşürülmüş ve boyutu da küçülmüş olur. Eğer boyutun tekrar küçültülmesi gerekiyorsa, yeniden Ctrl+W’ye basıp, açılan penceredeki 100 değerleri 50 olarak değiştirilebilir. Böylece 4 kat azalan çözünürlükle birlikte dosya boyutu da küçülmüş olur.

Belge Bölerek Yükleme

Yüklenecek belgeler boyutlarına bağlı olarak, birkaç parçaya bölünebilir. Örneğin 3 MB boyutundaki bir iş akım şeması 1,5 MB’lık 2 parçaya bölünüp, ayrı parçalar halinde imzalanarak sisteme yüklenebilir. Ancak aynı belge birkaç parça halinde tarayıcıdan çıkmış ya da parça parça hazırlanmışsa, bu parçalar mümkün oldukça tek parça haline getirilerek sisteme yüklenmelidir. Örneğin birkaç resim dosyası tek bir word ya da pdf belgesi haline getirilip yüklenebilir.

Çevre Görevlisi Sınav ve Belge Başvurusu

Çevrimiçi Çevre İzinleri yazılımın kullanılması için öncelikle Çevre Görevlisi adaylarının veya Danışmanlık Firması kullanıcılarının şahıslarına ait mobil imza ya da e-imza sahibi olduktan sonra Kullanıcı Kaydı yapmaları gerekmektedir. Kullanıcı kaydının ardından, Kullanıcı Giriş sayfasından giriş yapılarak işlemlere devam edilir.

Kişi Bilgilerinin eksiksiz girilmesinin ardından mevzuatın öngördüğü adayların öncelikle Çevre Görevlisi Sınavı’na başvurup bu sınavda başarılı olmaları, daha sonra da Çevre Görevlisi Belgesi için başvurması gerekmektedir. Mevzuatça belirtildiği gibi, belli kriterleri sağlayan adaylar sınava girmeden Çevre Görevlisi Belgesi’ne başvurabilirler.

Değerlendirmelerin ardından kabul edilen adaylara Çevre Görevlisi belgesi verilir.

Danışmanlık Firması Yeterlik Belge Başvurusu

Danışmanlık firmaları ise yeterlik başvurularını yapmak için öncelikle firmayla bilgilerini eksiksiz doldurmalı ve belgelerini almış, çalışan Çevre Görevlilerini firma bünyesine eklemelidirler. Ardından yeterlik başvuru yapılabilir.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, uygun bulunan başvurular kabul edilir. Kriterleri sağlayan firmalara yeterlik belgesi verilir.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ SÜRECİ

İŞLETME/FAALİYET SAHİBİ ADINA, İŞLETMEDE İSTİHDAM EDİLEN ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VEYA ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI TARAFINDAN E-İZİN SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILIR. Başvuru Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan işletme/faaliyetler için Çevre Danışman veya Çevre Yönetim Birimi , Ek-2 Listesinde yer alan işletme/faaliyetler için İşletmede İstihdam Edilen Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi veya Çevre Danışmanlık Firmaları aracılığı ile e-izin sisteminden Yönetmeliğin Ek3-A ve Ek3-B de yer alan bilgi ve belgeler ile yapılır. Ek-1 Listesinde yer alan işletme/faaliyetlerin başvuruları Bakanlık tarafından Bakanlık, Ek-2 Listesinde yer alan işletme/faaliyetlerin başvuruları İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

YETKİLİ MERCİ BAŞVURUYU DEĞERLENDİRİR. (30 TAKVİM GÜNÜ) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek3-A ve Ek3-B de yer alan bilgi ve belgeler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda sistem üzerinden GFB Belge Bedeline ilişkin banka dekontu talep edilir. Sözkonusu dekontun sunulmasını müteakip başvuru uygun bulunarak imza sürecine sokulur. Belgenin imzalanması durumunda 1 yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir. Başvuruda eksikliklerin bulunması durumunda eksiklik bildirimi yapılır.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK YENİDEN BAŞVURUNUN YAPILMASI(60 İŞ GÜNÜ) Yetkili Merci tarafından bildirilen eksiklikler 60 takvim günü içerisinde tamamlanarak e-izin sisteminden yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sözkonusu süre içerisinde eksiklik bildirimi sonrası başvuru yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK YENİDEN YAPILAN BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ (20 İŞ GÜNÜ) Yetkili Merci eksiklik bildirimi yapılan hususlar 20 takvim günü içerisinde yeniden değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda 1 yıl süreli Geçici Faaliyet Belgesi düzenlenir. Başvurunun uygun bulunmaması durumunda başvuru reddedilir.

ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİ

İŞLETME/FAALİYET SAHİBİ ADINA, İŞLETMEDE İSTİHDAM EDİLEN ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VEYA ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI TARAFINDAN E-İZİN SİSTEMİ ÜZERİNDEN 180 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPILIR. E-izin sisteminden Yönetmeliğin Ek3-C de yer alan bilgi ve belgeler ile başvuru yapılır.

YETKİLİ MERCİ BAŞVURUYU DEĞERLENDİRİR. (60 TAKVİM GÜNÜ) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek3-C de yer alan bilgi ve belgeler kapsamında ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunması durumunda sistem üzerinden Çevre İzin/Çevre izin ve Lisans konuları kapsamında belirlenen belge bedeline ilişkin banka dekontu talep edilir. Sözkonusu dekontun sunulmasını müteakip başvuru uygun bulunarak imza sürecine sokulur. Belgenin imzalanması durumunda 5 yıl süreli Çevre İzin Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir. Başvuruda eksikliklerin bulunması durumunda eksiklik bildirimi yapılır.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK YENİDEN BAŞVURUNUN YAPILMASI(90 İŞ GÜNÜ) Yetkili Merci tarafından bildirilen eksiklikler 60 takvim günü içerisinde tamamlanarak e-izin sisteminden yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Sözkonusu süre içerisinde eksiklik bildirimi sonrası başvuru yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

EKSİKLİKLERİN GİDERİLEREK YENİDEN YAPILAN BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ (30 İŞ GÜNÜ) Yetkili Merci eksiklik bildirimi yapılan hususlar 30 takvim günü içerisinde yeniden değerlendirilir. Uygun bulunması durumunda 1 yıl süreli Çevre İzin Belgesi/Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir. Başvurunun uygun bulunmaması durumunda işletme/faaliyet adına düzenlenmiş olan Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. Ayrıca, GFB verilme tarihi itibari ile sonrası 180 takvim günü içerisinde yeniden başvurunun yapılmaması durumunda da Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir.